Lojra

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 20:35, 13 August 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Më poshtë një listë me disa nga lojrat që e kanë kodburimin e tyre në licensë me kodburim të lirë ose/dhe të hapur.