Logo & Asete

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:19, 12 February 2017 by Boris (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Logo dhe asetet vizuale të komunitetit janë dokumentuar këtu.