Linux Days

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 09:08, 2 March 2020 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova link per regjsitrim.)
Jump to navigation Jump to search
Linuxdays.png

Përshkrimi

Linux Days është një event 2-ditor ku entusiastë të sistemeve operimit Linux do të mblidhen në ambjentet e Open Labs për të ndarë njohuritë e tyre dhe do mbajnë workshops.

Mund të ndjekësh bisedën në forum tek: https://forum.openlabs.cc/t/linux-day-discussion/1975/21

Pjesëmarrja

Pjesëmarrja është pa pagesë, ashtu si dhe të gjitha aktivitetet e organizuar nga Open Labs, por regjistrimi është i nevojshëm.

Regjistrohu këtu: linuxdays.openlabs.cc

Detaje

  • Kur: 20/21.3.2020;
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
  • Nevojë të marrësh laptop/tablet me vete: PO;
  • Ka nevojë të kemi dije teknike: Jo detyrimisht, por dhe në qofte se ke do ishte mirë;
  • Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: JO, nuk ka nevojë të kesh marrë pjesë në aktivitete të mëparshme.


Axhenda

Do shtohet në vijim.