Lidhja e Github me SSH

Revision as of 15:46, 17 November 2017 by Sidorela (talk | contribs)

Secure Shell or SSH është protokoll i rrjetit që lejon të dhënave që do të shkëmbehen duke përdorur një kanal të sigurt në mes dy pajisjeve në rrjet.[1] Duke përdorur protokollin SSH ju mund të lidheni dhe të autentifikoheni me shërbime dhe servera në distancë. Po kështu mund të veprohet dhe për të vendosur një lidhje të sigurtë nga kompjuteri juaj me llogarinë tuaj në github, kështu nuk do iu duhet të vendosni kredencialet tuaja sa herë kryeni veprime në github.

Hapi 1: Kontrollohet nëse keni çelësa ekzistues SSH (SSH keys).

$ ls -al ~/.ssh

Komanda liston të gjithë çelësat SSH të direktorisë ssh nëse ekzistojnë, por nëse nuk doni të përdorni çelësat ekzistues mund të krijoni çelësa të rinj.

Hapi 2: Gjenerimi i një çifti të ri çelësash SSH. Për të krijuar çelësat e rinj nga terminali do jepen komandat e mëposhtme:

$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "emaili_juaj@xxxx.com"

Komanda krijon çelës të ri SSH duke përdorur email-in që vendosët.[2]

Referenca