Lidhja e Github me SSH

Revision as of 15:32, 17 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijoi faqen me "Secure Shell or SSH është protokoll i rrjetit që lejon të dhënave që do të shkëmbehen duke përdorur një kanal të sigurt në mes dy pajisjeve në rrjet.<ref>https://sq...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Secure Shell or SSH është protokoll i rrjetit që lejon të dhënave që do të shkëmbehen duke përdorur një kanal të sigurt në mes dy pajisjeve në rrjet.[1] Duke përdorur protokollin SSH ju mund të lidheni dhe të autentifikoheni me shërbime dhe servera në distancë. Po kështu mund të veprohet dhe për të vendosur një lidhje të sigurtë nga kompjuteri juaj me llogarinë tuaj në github.

Hapi 1: Kontrollohet nëse keni çelësa ekzistues SSH (SSH keys).

$ ls -al ~/.ssh


Referenca