LibreOffice workshop 2

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:11, 25 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Dita e dytë e workshop-it LibreOffice, alternativës open source të Microsoft Office, ku do prezantohen programet Calc si dhe Writter. Gjithashtu do mësojmë se si mund të kontribojmë për të përkthyer në gjuhën shqipe këtë suitë programesh që përdoret nga miliona njerëz dhe organizata në të gjithë botën.

Nuk është e nevojshme që të kesh ndjekur workshopin #0 që të jesh i pranishëm. Mos harro të marrsëh laptop në qoftë se ke.

Detaje

  • Kur: 19 Tetor 2013 @15:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit