LibreOffice workshop 1

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:16, 25 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

LibreOffice është alternativë a plotë dhe open source e Microsoft Office. Në këtë workshop do mësojmë si të bëjmë hapat e parë në këtë suite e cila përdoret nga miliona përdorues në të gjithë botën.

Mos harro të marrësh laptop me vete (në qoftë se ke).

Detaje

  • Kur: 12 Tetor 2013 @15:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit