LibreOffice cafe nr.2

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:29, 9 August 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Takimi i dytë i komunitetit LibreOffce. LibreOffice Café është takimi informal i komunitetit Open Labs për të diskutuar mbi të rejat e platformës open source LibreOffice dhe oaktiviteteve të ndryshme të komunitetit.

Merr dhe laptop me vete në qoftë se ke pasi do punojmë në platformën e përkthimit do regjistrohemi në mailing lists të komunitetit ndërkombëtar LibreOffice. Hyrja si gjithmonë është falas për të gjithë.


Detaje

  • Kur: 10 janar 2015 @16.00
  • Ku: Open Labs, Rruga Brigada VIII, Nr.7, 1000

Ndërlidhje

Raport i eventit