Open main menu

Contents

LibreOffice Month 2017

Përshkrimi

Edhe këtë vit në Open Labs muaji Dhjetor do ti dedikohet LibreOffice! Aktivitete të ndryshme do të ketë gjatë gjithë muajit, duke filluar nga historiku i LibreOffice, The Document Foundation, mënyrat se si mund ti bashkohesh komunitetit dhe se si mund të kontribuosh. Fokusi do jenë sërish përkthimet duke përdorur platformën Pootle për të përkthyer GUI, por dhe duke përkthyer video të bëra nga skuadra e marketingut, infographics etj. Gjithashtu do të merremi dhe me shtimin e artikujve për LibreOffice në shqip në Wikipedia, duke marrë pjesë kështu si ligjërues në Wikipedia Weekend 2017. Aktivitetet e fundit të muajit do ti dedikohen veçanërisht mënyrave të kontribuimit në skuadrën e Marketingut dhe Design, integrimit të Collabora Online në Nextcloud dhe takimi i fundit i komunitetit për këtë vit duke planifikuar eventet në vitin e ardhshëm.

  • LibreOffice dhe TDF:
  • Artikuj në shqip për LibreOffice në Wikipedia:
  • Marketing dhe Design:
  • Collabora Online dhe Nextcloud:
  • Takim i komunitetit:

Axhenda

Titulli Detaje
LibreOffice dhe TDF (The Document Foundation) 06.12.2017 @17.00
Artikuj në shqip për LibreOffice në Wikipedia 09/10.12.2017 në Wikipedia Weekend 2017
Marketing dhe Design 12.12.2017 @17.00
Collabora Online dhe Nextcloud 16.12.2017 @16.00
Takim i komunitetit 22.12.2017 @17.00

Detaje

  • Kur: Gjatë muajit Dhjetorit, shiko axhendën për datat fikse.
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo domosdoshmërisht, por nëse ke do ishte mirë ta marrësh me vete.
  • Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: JO.

Organizatorët

Raport i eventit

Do të plotësohet pas eventit.