LibreOffice Month 2017

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:00, 3 December 2017 by Jonatoni (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice Month 2017

Përshkrimi

  • LibreOffice dhe TDF:
  • Artikuj në shqip për LibreOffice në Wikipedia:
  • Marketing dhe Design:
  • Collabora Online dhe Nextcloud:
  • Takim i komunitetit:

Axhenda

Titulli Detaje
LibreOffice dhe TDF (The Document Foundation) 06.12.2017 @17.00
Artikuj në shqip për LibreOffice në Wikipedia 09/10.12.2017 në Wikipedia Weekend 2017
Marketing dhe Design 12.12.2017 @17.00
Collabora Online dhe Nextcloud 16.12.2017 @16.00
Takim i komunitetit 22.12.2017 @17.00

Detaje

  • Kur: Gjatë muajit Dhjetorit, shiko axhendën për datat fikse.
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo domosdoshmërisht, por nëse ke do ishte mirë ta marrësh me vete.
  • Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: JO.

Organizatorët

Raport i eventit

Do të plotësohet pas eventit.