LibreOffice Localization Sprint nr.3

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 08:51, 9 August 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Takimi i dytë i komunitetit shqipfolës LibreOffice pranë Open Labs. Gjatë Localization Sprint punojmë për lokalizimin e suitës LibreOffice, një platformë programesh kompjuterike me burim të lirë dhe të hapur e krijuar nga The Document Foundation me qëllim ofrimin e një alternative cilësore të Micro$oft Office.

Takohemi me laptop për të punuar së bashku dhe me fokus për të përkthyer në shqip një nga programet më të rëndësishme të ekosistemit me burim te hapur.
E rëndësishme: merr laptop me vete.

Detaje

  • Kur: 20 qershor 2015 @16.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit