LibreOffice Localization Sprint 10

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:25, 10 September 2017 by MariMar (talk | contribs) (shtova pershkrimin)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi
Kushdo që ka dëshirë të marrë pjesë në eventin ku do të vazhdojmë punën për lokalizimin e LibreOffice në gjuhën shqipe mund të jetë prezent në Open Labs hackerspace, ku mund të merret edhe informacion i mëtejshëm në lidhje me metodologjinë e përkthimit dhe platformës së përkthimit në tërësi.


Detaje

  • Kur: 15.09.2017 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

  • Eventi në FB:

Raport i eventit