LibreOffice: takim i grupit të përkthimit

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:19, 25 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Pas LibreOffice Workshop #0 dhe #1, vijon takimi i parë i të interesuarve për përkthim të platformës LibreOffice në shqip. Do bisedojmë në detaje për:

  • metodologjinë e përkthimit
  • organizimin e grupit përkthyes të platformës
  • hapat e ardhshme për promovimin e mëtejshëm të LibreOffice në vendin tonë.

Merrni kompjuter në qoftë se keni mundësi.

Detaje

  • Kur: 26 Tetor 2013 @15:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit