LibreOffice

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:42, 17 January 2024 by Irdiismaili (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth LibreOffice dhe standarteve të dokumentave elektronike.

Anëtarët

  • pomodoren
  • flowrivers
  • Kristi Cunga
  • Redon Skikuli
  • Irdi Ismaili
  • Sonia Budini

Iniciativat

Aktivitetet

Viti Data Ora Emri
2023 17.01.2023 18:00 Muaji_i_LibreOffice_2023#LibreOffice_Localisation_Sprint
2019 06.11.2019 18:00 Muaji_i_LibreOffice_2019#LibreOffice_Localisation_Sprint
2017 15.09.2017 18:00 LibreOffice Localization Sprint 10
10.06.2017 & 11.06.2017 Trajnim "Migrimi në LibreOffice" (i ftuar: Italo Vignoli)
26.04.2017 Document Freedom Day 2017
2016 21.12.2016 LibreOffice month 2016: Takim i komunitetit
15.12.2016 LibreOffice month 2016: Design and marketing
10.12.2016 LibreOffice month 2016: sprint lokalizimi
24.09.2016 Software Freedom Day 2016
06.07.2016 LibreOffice Localization Sprint nr.8
30.05.2016 LibreOffice Localization Sprint nr.7
26.03.2016 Document Freedom day 2016
2015 26.11.2015 LibreOffice Localization Sprint nr.6
24.10.2015 LibreOffice: Localization Sprint nr.5
08.10.2015 LibreOffice: Localization Sprint nr.4
20.06.2015 LibreOffice Localization Sprint nr.3
13.06.2015 LibreOffice Localization Sprint nr.2
25.03.2015 Document Freedom Day 2015
10.01.2015 LibreOffice cafe nr.2
2014 03.12.2014 LibreOffice cafe nr.1
14.06.2014 LibreOffice:Localization Hackathon
2013 02.11.2013 LibreOffice Calc workshop dhe takim i grupit të përkthimit
19.10.2013 LibreOffice workshop 2
12.10.2013 LibreOffice workshop 1
30.03.2012 Document Freedom Day 2013