LibreOffice

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:53, 10 May 2021 by Sidorela (talk | contribs) (shtova emrin tim)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth LibreOffice dhe standarteve të dokumentave elektronike.

Anëtarët

  • Anxhelo Lushka
  • Marinela Gogo
  • Nafie Shehu
  • Redon Skikuli
  • Silva Arapi
  • Sidorela Uku

Iniciativat

Aktivitetet

Viti Data Ora Emri
2019 06.11.2019 18:00 Muaji_i_LibreOffice_2019#LibreOffice_Localisation_Sprint
2017 15.09.2017 18:00 LibreOffice Localization Sprint 10
10.06.2017 & 11.06.2017 Trajnim "Migrimi në LibreOffice" (i ftuar: Italo Vignoli)
26.04.2017 Document Freedom Day 2017
2016 21.12.2016 LibreOffice month 2016: Takim i komunitetit
15.12.2016 LibreOffice month 2016: Design and marketing
10.12.2016 LibreOffice month 2016: sprint lokalizimi
24.09.2016 Software Freedom Day 2016
06.07.2016 LibreOffice Localization Sprint nr.8
30.05.2016 LibreOffice Localization Sprint nr.7
26.03.2016 Document Freedom day 2016
2015 26.11.2015 LibreOffice Localization Sprint nr.6
24.10.2015 LibreOffice: Localization Sprint nr.5
08.10.2015 LibreOffice: Localization Sprint nr.4
20.06.2015 LibreOffice Localization Sprint nr.3
13.06.2015 LibreOffice Localization Sprint nr.2
25.03.2015 Document Freedom Day 2015
10.01.2015 LibreOffice cafe nr.2
2014 03.12.2014 LibreOffice cafe nr.1
14.06.2014 LibreOffice:Localization Hackathon
2013 02.11.2013 LibreOffice Calc workshop dhe takim i grupit të përkthimit
19.10.2013 LibreOffice workshop 2
12.10.2013 LibreOffice workshop 1
30.03.2012 Document Freedom Day 2013