LibreOffice

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth LibreOffice dhe standarteve të dokumentave elektronike.

Anëtarët

Do shtohet informacion së shpejti.

Iniciativat

Aktivitetet

Do shtohet informacion së shpejti.