LibreOffice

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:13, 9 June 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (→‎Iniciativat: shtova info rreth LiboCon)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth LibreOffice dhe standarteve të dokumentave elektronike.

Anëtarët

Do shtohet informacion së shpejti.

Iniciativat

  • aplikim për organizimin e LiboCon 2018 në Shqipëri.

Aktivitetet

Do shtohet informacion së shpejti.