Difference between revisions of "LibreOffice"

Jump to navigation Jump to search
m (Shtova LibOCon 2018)
Line 9: Line 9:
== Iniciativat ==
== Iniciativat ==
* [[aplikim për organizimin e LiboCon 2018 në Shqipëri]].
* [[aplikim për organizimin e LiboCon 2018 në Shqipëri]].
* [[LibOCOn 2018]].


== Aktivitetet ==
== Aktivitetet ==