Liçensa

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:15, 21 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Në këtë hapësirë planifikohet që të dokumentohen në shqip licensat si Creative Commons, GPL si dhe domeini publik.