Liçensa

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:50, 20 April 2017 by Boris (talk | contribs) (Boris zhvendosi faqen Licensat tek Liçensa)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Në këtë hapësirë planifikohet që të dokumentohen në shqip licensat si Creative Commons, GPL si dhe domeini publik.