LPI Albania: Open day

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:41, 25 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

LPI Albania nisi prezantimin të shtunën më datë 5 Korrik 2014, në ambjentet e Open Labs. Me LPI mund të çertifikoni njohuritë tuaj në tre nivele mundësuar nga Linux Professional Institute.
Gjatë prezantmit u fol për llojet e çertifikimeve, vlerën e tyre në tregun e punës, rekomandime mbi burimet për t’u përgatitur për provimet sipas LPIC si dhe materialet ndihmëse për përgatitjen e kandidatëve për provim.
Për të gjithë të pranishimt u shpjeguan procedurat që duhen ndjekur hap pas hapi deri në dhënien e provimeve. Çeretifikimet do të nisin në muajin Shtator për kandidatët e regjistruar si dhe për të gjithë ata që kanë dije mbi Linux që të diferencohen në tregun e IT dhe profesionistëve.
Evente dhe seminare të tjera do të oranizon pranë Open Labs, për t’ju informuar për të gjitha të rejat që ndodhin.

Detaje

  • Kur: 5 Korrik 2014 @17:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit