Kultura FLOSS

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:13, 9 December 2018 by AugestD (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

FLOSS (Free Libre Open Source Software)

FLOSS klasifikohen si softuerë (dhe jo vetëm) të lirë (si LIRIA), falas dhe me kod burimi të hapur. Kjo do të thotë, që gjithsecili ka të drejtë t'i përdor, kopjojë, studiojë dhe të ndryshojë softuerin në çfarë do lloj mënyre. Ndërsa kod burimi i këtyre softuerëve është i hapur për tu shpërndarë, kështu që njerëzit janë inkurajuar për përmirsuar vullnetarishtë dizanjin dhe përmbajtjen e softuerit.

Kategoritët FLOSS