Kreu

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:16, 24 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova informacion rreth OLs dhe OSCAL)
Jump to navigation Jump to search

Mirëseerdhe në platformën wiki të Open Labs Hackerspace. Këtu do gjesh dokumentacionin rreth hapësirës së hackerspace, rreth projekteve të anëtarëve si dhe një dokumentacion të platformave, kulturës dhe politikave rreth kulturës së teknologjive të lira dhe me burim të hapur.

Rreth Open Labs
Ne jemi komuniteti që promovon teknologjitë me kodburim të lirë dhe të hapur që nga viti 2012. Ndër të tjera organizojmë Open Source Conference Albania (OSCAL) që nga viti 2014. Më shumë detaje rreth konferencës publikohen në oscal.openlabs.cc. Aktivitetet e propozuara nga komuniteti gjenden këtu: https://pad.openlabs.cc/p/aktivitete


Editimi i faqeve bëhet i mundur vetëm nga anëtarët e komunitetit. Në qoftë se dëshiron që të anëtarësoshesh kliko këtu. Në qoftë se dëshiron të mësosh se si mundt të kontribuosh në projekte me kodburim të lirë dhe të hapur vizito www.opensource.guide (material në anglisht)