Kreu

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:12, 12 February 2017 by Boris (talk | contribs) (shtova permbajtje)
Jump to navigation Jump to search

Mireseerdhet në platformën wiki të Open Labs hackerspace. Këtu do gjesh sokumentacionin rreth hapësirës së hackerspace, rreth projekteve të anëtarëve si dhe një dokumentacion të platformave, kulturës dhe politikave rreth kulturës së teknologjive tv lira dhe me burim të hapur. Editimi i faqeve bëhet i mundur vetëm nga anëtarët e komunitetit. Në qoftë se dëshiron që të anëtarësoshesh kliko këtu :https://wiki.openlabs.cc/faqja/An%C3%ABtaret.