Kreu

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:58, 22 January 2017 by MediaWiki default (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

MediaWiki software u instalua me sukses.

Për më shumë informata rreth përdorimit të softwerit wiki , ju lutem shikoni dokumentacionin përkatës.

Sa për fillim