Kreu

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:46, 22 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova pad te aktiviteteve)
Jump to navigation Jump to search

Mireseerdhet në platformën wiki të Open Labs Hackerspace. Këtu do gjesh dokumentacionin rreth hapësirës së hackerspace, rreth projekteve të anëtarëve si dhe një dokumentacion të platformave, kulturës dhe politikave rreth kulturës së teknologjive tv lira dhe me burim të hapur.

Aktivitetet e propozuara gjenden këtu: https://pad.openlabs.cc/p/aktivitete

Editimi i faqeve bëhet i mundur vetëm nga anëtarët e komunitetit. Në qoftë se dëshiron që të anëtarësoshesh kliko këtu. Në qoftë se dëshiron të mësosh se si mundt të kontribuosh në projekte me kodburim të lirë dhe të hapur vizito www.opensource.guide (material në anglisht)