Komunikimi

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 19:44, 21 February 2023 by Irdiismaili (talk | contribs) (Shtova kanalin e komunikimit Matrix)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Forumi

Kanali zyrtar i komunikimit të komunitetit është forumi: forum.openlabs.cc

Website

Një tjetër kanal komunikimi është website: openlabs.cc

Matrix

Një tjetër kanal komunikimi është Matrix: Town Square

Telegram

Kemi dhe një listë me grupet e komunikimit në Telegram të cilat shërbëjnë për t'u shkëmbyer në kohë reale:

Email

Për komunikime që i drejtohen vetëm organizatës mund të na kontaktoni në: info@openlabs.cc

Rrjetet sociale

Github