Komunikimi

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 11:15, 22 October 2022 by Sidorela (talk | contribs) (hoqa tags te perkthimit)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Forumi

Kanali zyrtar i komunikimit të komunitetit është forumi: forum.openlabs.cc

Website

Një tjetër kanal komunikimi është website: openlabs.cc


Telegram

Kemi dhe një listë me grupet e komunikimit në Telegram të cilat shërbëjnë për t'u shkëmbyer në kohë reale:

Email

Për komunikime që i drejtohen vetëm organizatës mund të na kontaktoni në: info@openlabs.cc

Rrjetet sociale

Github