Komunikimi

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:25, 21 July 2017 by Boris (talk | contribs) (languages)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎shqip

Kanali zyrtar i komunikimit të komunitetit është mailing list: forum.openlabs.cc
Ekziston dhe një kanal me anoncime rreth aktiviteteve: t.me/openlabsevents