Difference between revisions of "Komunikimi"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Marked this version for translation)
(updated a dead link)
Line 1: Line 1:
<translate>
<translate>
<!--T:1-->
<!--T:1-->
Kanali zyrtar i komunikimit të komunitetit është mailing list: [https://openlabs.cc/sq/tools/mailing-list/ openlabs.cc/sq/tools/mailing-list]<br />
Kanali zyrtar i komunikimit të komunitetit është mailing list: [https://forum.openlabs.cc/ forum.openlabs.cc]<br />
Ekziston dhe një kanal me anoncime rreth aktiviteteve: [https://t.me/openlabsevents t.me/openlabsevents]
Ekziston dhe një kanal me anoncime rreth aktiviteteve: [https://t.me/openlabsevents t.me/openlabsevents]
</translate>
</translate>

Revision as of 13:22, 18 July 2017

Kanali zyrtar i komunikimit të komunitetit është mailing list: forum.openlabs.cc
Ekziston dhe një kanal me anoncime rreth aktiviteteve: t.me/openlabsevents