Kiwi TCMS localisation sprint

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Kiwi TCMS është sistem open source për menaxhimit e testimeve të software-eve. Kiwi TCMS është një instance e pavarur që i shërben çdo personi që punon me software testing ose siç njihet ndryshe quality assurance (QA).

 • Ju ndihmon të transformoni procesin e testimit brenda ekipit tuaj
 • Ju ndihmon të bëheni më të organizuar, transparent dhe të përgjegjshëm
 • Nxit produktivitetin dhe pjesëmarrjen inxhinierike 10+ vjet histori
 • Liçensuar sipas GPL 2

Pjesëmarrësit

Detaje

 • Kur: 05.10.2019;
 • Ku: TBA
 • Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
 • Nevojë të marrësh laptop/tablet me vete: PO;
 • Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: JO, nuk ka nevojë të kesh marrë pjesë në aktivitete të mëparshme.


Axhenda

 • Shpjegim te termave te QA dhe TCMS.
 • Si mund te perdoret dhe ndihmoj Kiwi TCMS per proceset e testimit.
 • Perkthim te software-it.

Raport i aktivitetit