Kiwi TCMS localisation sprint

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 09:20, 27 September 2019 by Mariana (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Kiwi TCMS është sistemi kryesor open source për menaxhimit e testimeve të software-eve. Kiwi TCMS është një instance e pavarur që i shërben çdo personi që punon me software testing ose siç njihet ndryshe quality assurance (QA).

  • Ju ndihmon të transformoni procesin e testimit brenda ekipit tuaj
  • Ju ndihmon të bëheni më të organizuar, transparent dhe të përgjegjshëm
  • Nxit produktivitetin dhe pjesëmarrjen inxhinierike 10+ vjet histori
  • Liçensuar sipas GPL 2

Më tepër: https://github.com/marketplace/kiwi-tcms