Kiwi TCMS localisation sprint

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 09:20, 27 September 2019 by Mariana (talk | contribs) (Krijoi faqen me "Kiwi TCMS është sistemi kryesor open source për menaxhimit e testimeve të software-eve. Kiwi TCMS është një instance e pavarur që i shërben çdo personi që punon me s...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kiwi TCMS është sistemi kryesor open source për menaxhimit e testimeve të software-eve. Kiwi TCMS është një instance e pavarur që i shërben çdo personi që punon me software testing ose siç njihet ndryshe quality assurance (QA).

- Ju ndihmon të transformoni procesin e testimit brenda ekipit tuaj - Ju ndihmon të bëheni më të organizuar, transparent dhe të përgjegjshëm - Nxit produktivitetin dhe pjesëmarrjen inxhinierike 10+ vjet histori - Liçensuar sipas GPL 2

Më tepër: https://github.com/marketplace/kiwi-tcms