Open main menu

Kick Off RGSoC 2017 - Celebration

Revision as of 21:12, 21 June 2017 by Xh3n1 (talk | contribs)

Përshkrimi

Dy nga anëtaret e Open Labs Hackerspace janë fituese të internshipit mundësuar nga Rails Girls Summer of Code, të cilat do të punojnë gjatë periudhës korrik- shtator për projektin nextcloud (contact app, website dhe documentation). Gjatë aktivitetit do shpjegohet si funksionon programi dhe se si të bëhemi pjesë e tij. Jeni të gjithë të mirëpritur për të diskutuar dhe festuar me ne.

Detaje

  • Kur: 21 Korrik 2017 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace


Ndërlidhje