Difference between revisions of "Inventar"

Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
*Decentralized Applications
*Decentralized Applications
*Crafting the InfoSec Playbook
*Crafting the InfoSec Playbook
*Docker Cookbook (marrë nga Eva Vraniçi më datë 27 August 2018 për një muaj)
*Docker Cookbook
*Jump start Foundation
*Jump start Foundation
*Seven More Languages in Seven Weeks
*Seven More Languages in Seven Weeks