Introduction to Git

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 21:13, 17 November 2017 by Sidorela (talk | contribs) (→‎Raport i eventit)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Git është një Sistem i Kontrollit të Versioneve i decentralizuar, i cili është Open Source dhe lejon zhvilluesit, dizajnerat etj të ruajnë dhe gjurmojnë çdo ndryshim të kodit, skedarëve etj në një mënyrë kronologjike dhe të mundëson të rikthehesh në një fazë të mëparshme. Ky sistem u mundëson përdoruesve të saj të punojnë në ekipe të mëdha, në projekte komplekse, në një mënyrë të organizuar dhe duke minimizuar konfliktet ndërmjet ndryshimeve të bëra nga përdorues të ndryshëm. Qëllimi i kësaj punëtorie është njohja dhe familjarizimi me disa komanda bazë Git duke përdorur terminalin. Git në vetvete është një version control system i cili mund të instalohet në çdo server, por në këtë punëtori do të fokusohemi në GitHub, i cili përdoret nga mijëra zhvillues në të gjithë boten.

Jeni të ftuar të bëheni pjesë e kësaj punëtorie në mjedisin e Open Labs Hackerspace.

Detaje

 • Kur: 08.11.2017 @ 17.00;
 • Ku: Open Labs Hackerspace;
 • Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
 • Nevojë të marrësh laptop me vete: PO;
 • Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: JO.

Organizatorët

 • Sidorela Uku
 • Xheni Myrtaj

Raport i eventit

 • Numri i pjesëmarrësve: 9;

Gjatë aktivitetit u prezantua git që është një sistem i kontrollit të versioneve (VCS). VCS-të ndihmojnë ekipet të cilat punojnë me software për të menaxhuar ndryshimet që bëhen në kod herë pas here. Avantazhet e përdorimit të këtij sistemi degëzime dhe bashkime (branch and merge) si dhe ndjekje të ndryshimeve në kohë reale. Git është një nga sistemet më të përdorura në ditët e sotme. Avantazhet e tij janë:

 • Performanca e optimizuar
 • Siguria
 • Fleksibiliteti

Pas teorisë vjen praktika, po kështu pjesë e aktivitetit ishte konfigurimi i git, krijimi i një repo lokale si dhe dërgimi në github. Tutoriali "Hyrje në git" i përgatitur nga Xheni mban informacionet të cilat u ndanë gjatë eventit.

Ħ== Ndërlidhje ==