Infrastruktura

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:01, 5 July 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova informacion dhe e ristrukturova informacionin)
Jump to navigation Jump to search

Infrastruktura e Open Labs ndahet në atë digjitale dhe atë fizike.

Infrastruktura e hackerspace

Së shpejti do vendoset këtu lista e plotë e librave dhe pajisjeve që mund të gjesh dhe të lexosh në hackerspace.

Libra dhe revista

 • Level up your web apps with GO
 • Black Hat Python
 • CSS Master
 • Learn Websites
 • Jumb start PHP Environment
 • HTML5&CSS3
 • Ruby Performance Optimization
 • Scrum Novice to Ninja
 • Decentralized Applications
 • Crafting the InfoSec Playbook
 • Docker Cookbook
 • Jump start Foundation
 • Seven More Languages in Seven Weeks
 • Introducting GitHub
 • Jump start GIT

Pajisje hardware

Laptop

 • Lenovo Think Pad modeli_______ (donacion nga Arjen në qershor 2017): 3 copë
 • Lenovo Think Pad modeli_______ (donacion nga

Desktop

 • Mac mini modeli________: 8 copë (donacion nga______)

Tablet

 • Tablet model____: donacion nga Wikimedia për projektin Wiki Loves Maps


Arduino

Raspberry Pi

 • X Rapsberry pi model____ donacion nga _____________

Fotografi

 • Aparat fotografik Fujifilm model______ (donacion nga____)
 • Kamera 360' marka/modeli_____ (donacion nga Mapillary)

Printer tredimensional

 • Lulzbot Mini modeli_________________(donancion për OSCAL 2017 nga__________)

Nextcloud box

 • 3 copë modeli___________ (donacion nga__________)


Infrastruktura online