Grafika

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 10:51, 24 February 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova nderlidhje)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do dokumentojmë informacion rreth filozofisë së përdorimit të platformave me kodburim të lirë dhe të hapur që pëdoren për dizajnim grafik. Rëndësi e vecantë do i jepet dhe font-eve me licensa të hapura, programeve kopmjuterike si Gimp, Inkscape, Blender etj.