Grafika

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 18:44, 20 April 2017 by Boris (talk | contribs) (Boris zhvendosi faqen Grafika FLOSS tek Grafika)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do dokumentojmë informacion rreth filozofisë së përdorimit të platformave me kodburim të lirë dhe të hapur që pëdoren për dizajnim grafik. Rëndësi e vecantë do i jepet dhe font-eve me licensa të hapura, programeve kopmjuterike si Gimp, Inkscape, Blender etj.