Difference between revisions of "Grafika"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (shtova nderlidhje)
m (Boris zhvendosi faqen Grafika FLOSS tek Grafika)
 
(No difference)

Latest revision as of 18:44, 20 April 2017

Këtu do dokumentojmë informacion rreth filozofisë së përdorimit të platformave me kodburim të lirë dhe të hapur që pëdoren për dizajnim grafik. Rëndësi e vecantë do i jepet dhe font-eve me licensa të hapura, programeve kopmjuterike si Gimp, Inkscape, Blender etj.