Fushata

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:40, 4 August 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova nderlidhje per projektin e Nextcloud ne bashkine e Tiranes si dhe tekst perskrues)
Jump to navigation Jump to search

Më poshtë janë disa nga fushatat sensibilizuese ose projektet me tametikë të veçantë që janë implementuar nga komuniteti: