Fjalor Terminologjik

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 19:06, 16 March 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova fjale qe duhen perkthyer)
Jump to navigation Jump to search

Këtu do punojmë për krijimin e një fjalori me terminologji teknike. Para se të procedohet do etë konsultim me komunitetin për mënyrën se si do përpilohet ky fjalor si dhe do kërkohet në qoftë se ka iniciativa të tjera të ngjashme.

=

Server:
Browser: shfletues;
Website:
Link: ndërlidhje