Fedora Meetup

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 07:59, 26 May 2017 by Mariana (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Përgjatë OSCAL u zhvillua Fedora Meetup me anëtarë të komunitetit jashtë vëndit tonë. Gjatë këtij takimi u trajtuan çështje të rëndësishme në lidhje me qasjet që duhet të ketë çdo komunitet lokal përsa i përket Fedora-s. Më datë 31 Maj 2017 në ambjentet e Open Labs mblidhemi sërish për të vazhduar më konkretisht diskutimin në lidhjë me këtë, në mënyrë që gjithsecili të mund të propozojë idetë e veta për rritjen dhe zhvillimin e komunitetit të Fedora-s në vendin tonë.

Detaje

  • Kur: 31 Qershor 2017 @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Ndërlidhje