Difference between revisions of "Fedora Meetup"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 25: Line 25:


== Raport i eventit ==
== Raport i eventit ==
Fedora meetup #7 si fillim nisi më një përshkrim nga të gjithë pjesëmarrësit, pasi shumë nga ata ishin rinj dhe dhe nuk njiheshin. Më pas, një ndër çështjet kryesore që u diskutuan ishin mënyrat për të pasur sa më shumë përfshirje në komunitetin lokal të Fedora-s në Shqipëri. Bisedat u përqëndruan në eventet që planifikohet të organizohen përgjatë gjysmës së dytë të 2017. Të gjithë aprovuan që puna e nisur vitin 2015 me lokalizimet në gjuhën shqipe duhet të vazhdojë. Si rrjedhojë lokalizimet janë evente që nuk duhet të mungojnë në muajt në vazhdim. Po ashtu edhe meetups. Disa nga eventet e propozuara ishin workshop-e të ndryshme në mënyrë që të përdorim sa më shumë “features” të Fedora-s. U propozua një workshop që ka lidhje me design dhe një në lidhje me lojrat. Data e propozuar për “gaming lab” ishte data 19 korrik. Fedora Women Day 2017 (FWD) ishte eventi i rradhës për të cilin u bisedua. Pas suksesit të FWD 2016, këtë vit u propozua që eventi të mbahet në muajin shtator. Kjo ditë është një rast shumë i mirë për t’u njohur më mirë një nga nënprojektet e Fedora Project, Diversity Project. Meqenëse data e lëshimit Fedora 26 po afron, Fedora 26 Release Party ishte eventi i rradhës për cilin gjithë ranë dakord që të organizohet gjysmën e parë të muajit korrik. Fedora Spaces ishte një ndër çështjet më të rëndësishme për t'u diskutuar, pasi në shkurt kur u dorëzua për herë të parë propozimi ai u refuzua. Pas kësaj u vendos që propozimi të rishikohet nga anëtarët e Fedora-s dhe të ridërgohet sërish duke u munduar të kontrollohen edhe një herë pikat kyçe. Ky proçes do të ishte ideale përfundonte brënda 3 muajve ardhshëm. Fedora meetup #7 u përmbyll me 13 pjesëmarrës.
E nisëm eventin "Fedora Meetup #7" me një prezantim nga gjithsecili, në mënyrë që njiheshim më mirë me njëri-tjetrin, sidomos dhe me mikun tonë Justin W. Flory që erdhi na bashkohej në këtë takim.
 
Gjatë eventit ndër çështjet kryesore që u diskutuan ishin mënyrat për të pasur sa më shumë përfshirje në komunitetin lokal të Fedora-s në Shqipëri. Bisedat u përqëndruan në eventet që planifikohet të organizohen përgjatë gjysmës së dytë të vitit 2017. Duke qënë se komuniteti është shumë i familjarizuar me lokalizimet dhe vazhdon të jetë një nga prioritet tona, puna do të vazhdojë mënyrë që Fedora-n ta kemi të përkthyer në gjuhën tonë shqipe. Si rrjedhojë lokalizimet janë evente që nuk do të mungojnë në muajt në vazhdim. Po ashtu edhe meetups sepse janë një mënyrë shumë e mirë për të diskutuar mbi çështje të ndryshme që e shqetësojnë komunitetin duke parë kështu se si mund të përmirësohen. Disa nga eventet e propozuara ishin workshopet e ndryshme me tematika të ndryshme. P;r momentin u propozua një workshop që ka lidhje me design dhe games. Data e propozuar për “gaming lab” ishte data 19 korrik.  
 
Një tjetër event për të cilin diskutuam ishte Fedora Women Day 2017 (FWD). Pas suksesit të FWD 2016, këtë vit u propozua që eventi të mbahet në muajin shtator. Kjo ditë është një rast shumë i mirë për t’u njohur akoma më mirë me një nga nënprojektet e Fedora Project: Diversity Project, duke parë se si po funksionon dhe se si mund të bëhemi pjesë. Sigurisht që nuk mund harronim "Fedora 26 Release Party", eventi ynë i preferuar ku njihemi me features të rinj Fedora 26, bashkëbisedojmë dhe mos harrojmë tortën tradicionale nuk mund të mungonte dhe këtë herë. Eventi mendohet bëhet gjatë fillimit të muajit Korrik.
 
Fedora Spaces ishte një çështje tjetër që u prek gjatë takimit, ku me disa ndryshme të vogla që u propozuan gjatë takimit do të jetë gati për tu propozuar dhe në mbledhjet e council.  
 
Eventi zgjati rreth dy orë e gjysëm dhe pati 15 pjesëmarrës. Sigurisht për çdo event do të shkruajmë në forum Open Labs për diskutuar detajet e mëtejshme. Shihemi në eventet e rradhës.

Revision as of 19:46, 13 June 2017

Fedora Meetup #7

Përshkrimi

Përgjatë OSCAL u zhvillua Fedora Meetup me anëtarë të komunitetit jashtë vëndit tonë. Gjatë këtij takimi u trajtuan çështje të rëndësishme në lidhje me qasjet që duhet të ketë çdo komunitet lokal përsa i përket Fedora-s. Më datë 31 Maj 2017 në ambjentet e Open Labs mblidhemi sërish për të vazhduar më konkretisht diskutimin në lidhjë me këtë, në mënyrë që gjithsecili të mund të propozojë idetë e veta për rritjen dhe zhvillimin e komunitetit të Fedora-s në vendin tonë.

Detaje

 • Kur: 31 Maj 2017 @ 18:00
 • Ku: Open Labs Hackerspace
 • Numri i pjesëmarrësve: 13

Tema që do të diskutohen gjatë takimit

 1. Aktivitetet e ardhshme
  1. Fedora 26 Release Party
  2. Fedora Localization Sprint
  3. Fedora Meetup
  4. Fedora Women Day (FWD)
  5. Fedora Activity Day (FAD) or Fedora Hackathon (?)
  6. Fedora Loves Python
 2. Post-OSCAL dhe artikull në Fedora Community Blog
 3. Plotësimi në wiki të Open Labs me materiale për Fedora-n dhe aktivitet që janë bërë
 4. Fedora Spaces

Ndërlidhje

Raport i eventit

E nisëm eventin "Fedora Meetup #7" me një prezantim nga gjithsecili, në mënyrë që të njiheshim më mirë me njëri-tjetrin, sidomos dhe me mikun tonë Justin W. Flory që erdhi të na bashkohej në këtë takim.

Gjatë eventit ndër çështjet kryesore që u diskutuan ishin mënyrat për të pasur sa më shumë përfshirje në komunitetin lokal të Fedora-s në Shqipëri. Bisedat u përqëndruan në eventet që planifikohet të organizohen përgjatë gjysmës së dytë të vitit 2017. Duke qënë se komuniteti është shumë i familjarizuar me lokalizimet dhe vazhdon të jetë një nga prioritet tona, puna do të vazhdojë në mënyrë që Fedora-n ta kemi të përkthyer në gjuhën tonë shqipe. Si rrjedhojë lokalizimet janë evente që nuk do të mungojnë në muajt në vazhdim. Po ashtu edhe meetups sepse janë një mënyrë shumë e mirë për të diskutuar mbi çështje të ndryshme që e shqetësojnë komunitetin duke parë kështu se si mund të përmirësohen. Disa nga eventet e propozuara ishin workshopet e ndryshme me tematika të ndryshme. P;r momentin u propozua një workshop që ka lidhje me design dhe games. Data e propozuar për “gaming lab” ishte data 19 korrik.

Një tjetër event për të cilin diskutuam ishte Fedora Women Day 2017 (FWD). Pas suksesit të FWD 2016, këtë vit u propozua që eventi të mbahet në muajin shtator. Kjo ditë është një rast shumë i mirë për t’u njohur akoma më mirë me një nga nënprojektet e Fedora Project: Diversity Project, duke parë se si po funksionon dhe se si mund të bëhemi pjesë. Sigurisht që nuk mund të harronim "Fedora 26 Release Party", eventi ynë i preferuar ku njihemi me features të rinj të Fedora 26, bashkëbisedojmë dhe të mos harrojmë tortën tradicionale që nuk mund të mungonte dhe këtë herë. Eventi mendohet të bëhet gjatë fillimit të muajit Korrik.

Fedora Spaces ishte një çështje tjetër që u prek gjatë takimit, ku me disa ndryshme të vogla që u propozuan gjatë takimit do të jetë gati për tu propozuar dhe në mbledhjet e council.

Eventi zgjati rreth dy orë e gjysëm dhe pati 15 pjesëmarrës. Sigurisht që për çdo event do të shkruajmë në forum të Open Labs për të diskutuar detajet e mëtejshme. Shihemi në eventet e rradhës.