Difference between revisions of "Fedora Meetup"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
= Fedora Meetup #7 =
== Përshkrimi ==
== Përshkrimi ==
Përgjatë OSCAL u zhvillua Fedora Meetup me anëtarë të komunitetit jashtë vëndit tonë. Gjatë këtij takimi u trajtuan çështje të rëndësishme në lidhje me qasjet që duhet të ketë çdo komunitet lokal përsa i përket Fedora-s. Më datë 31 Maj 2017 në ambjentet e Open Labs mblidhemi sërish për të vazhduar më konkretisht diskutimin në lidhjë me këtë, në mënyrë që gjithsecili të mund të propozojë idetë e veta për rritjen dhe zhvillimin e komunitetit të Fedora-s në vendin tonë.
Përgjatë OSCAL u zhvillua Fedora Meetup me anëtarë të komunitetit jashtë vëndit tonë. Gjatë këtij takimi u trajtuan çështje të rëndësishme në lidhje me qasjet që duhet të ketë çdo komunitet lokal përsa i përket Fedora-s. Më datë 31 Maj 2017 në ambjentet e Open Labs mblidhemi sërish për të vazhduar më konkretisht diskutimin në lidhjë me këtë, në mënyrë që gjithsecili të mund të propozojë idetë e veta për rritjen dhe zhvillimin e komunitetit të Fedora-s në vendin tonë.
Line 6: Line 7:
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.
* Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.
== Tema që do të diskutohen gjatë takimit ==
# Aktivitetet e ardhshme
## Fedora 26 Release Party
## Fedora Localization Sprint
## Fedora Meetup
## Fedora Women Day (FWD)
## Fedora Activity Day (FAD) or Fedora Hackathon (?)
## Fedora Loves Python
## Etj
# Post-OSCAL dhe artikull në Fedora Community Blog
# Plotësimi në wiki të Open Labs me materiale për Fedora-n dhe aktivitet që janë bërë
# Fedora Spaces
# Të lutem shtoni temat që propozoni të diskutohen gjatë takimit


== Ndërlidhje ==
== Ndërlidhje ==
* Eventi në FB: https://www.facebook.com/events/1694553207222273/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
* Eventi në FB: https://www.facebook.com/events/1694553207222273/?fref=ts
* Aktivitete të tjera: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Aktivitete
* Aktivitete të tjera: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Aktivitete
== Raport i eventit ==
Plotësohet në fund të aktivitetit.

Revision as of 23:14, 26 May 2017

Fedora Meetup #7

Përshkrimi

Përgjatë OSCAL u zhvillua Fedora Meetup me anëtarë të komunitetit jashtë vëndit tonë. Gjatë këtij takimi u trajtuan çështje të rëndësishme në lidhje me qasjet që duhet të ketë çdo komunitet lokal përsa i përket Fedora-s. Më datë 31 Maj 2017 në ambjentet e Open Labs mblidhemi sërish për të vazhduar më konkretisht diskutimin në lidhjë me këtë, në mënyrë që gjithsecili të mund të propozojë idetë e veta për rritjen dhe zhvillimin e komunitetit të Fedora-s në vendin tonë.

Detaje

 • Kur: 31 Qershor 2017 @ 18:00
 • Ku: Open Labs Hackerspace
 • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Tema që do të diskutohen gjatë takimit

 1. Aktivitetet e ardhshme
  1. Fedora 26 Release Party
  2. Fedora Localization Sprint
  3. Fedora Meetup
  4. Fedora Women Day (FWD)
  5. Fedora Activity Day (FAD) or Fedora Hackathon (?)
  6. Fedora Loves Python
  7. Etj
 2. Post-OSCAL dhe artikull në Fedora Community Blog
 3. Plotësimi në wiki të Open Labs me materiale për Fedora-n dhe aktivitet që janë bërë
 4. Fedora Spaces
 5. Të lutem shtoni temat që propozoni të diskutohen gjatë takimit

Ndërlidhje

Raport i eventit

Plotësohet në fund të aktivitetit.