Fedora Localization Sprint

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 20:30, 12 April 2017 by Anxhelo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Fedora Localization Sprint #9

Përshkrimi
Në kuadër të vFAD 26 marrim laptopin me vete dhe takohemi për një event lokalizimi të Fedora në shqip. Të pranishmit mund të informohen rreth motodologjisë së të punuarit për lokalizim në mënyrë virtuale.

Detaje

  • Kur: 12 prill 2017 @ 17.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Si të bëheni pjesë

1. Krijo nje llogari ne Fedora Account System (FAS) https://admin.fedoraproject.org/accounts

2. Regjistrohu ne Zanata me kredencialet e FAS qe keni krijuar me pare https://fedora.zanata.org https://fedoraproject.org/wiki/L10N/Translate_on_Zanata#Translating

3. Shkruani ne mailing list e Trans-sq duke u prezantuar shkurtimisht dhe duke dhene arsyet perse doni te kontribuoni ne perkthimet e Fedora Dergoni email tek mailto:trans-sq@lists.fedoraproject.org Arkivat e listes: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/trans-sq@lists.fedoraproject.org/

4. Bashkojuni grupit SQ te perkthimeve ne Zanata https://fedora.zanata.org/language/view/sq?dswid=-668

5. Bashkojuni bisedes ne kanalin tone ne IRC per cdo paqartesi apo pyetje qe mund te keni:

   #fedora-sq ne Freenode  -  https://webchat.freenode.net/

6. Telegram group I pergjithshem: https://t.me/fedora Fedora Albania: https://t.me/FedoraAlbania

7. Artikulli per eventin https://communityblog.fedoraproject.org/fedora-26-translation-sprint/

8. Wiki i paketave https://fedoraproject.org/wiki/G11N/vFAD_Translation_Packages_F26


Ndërlidhje

Raport i eventit

Plotësohet në fund të aktivitetit.