Fedora Localization Sprint

Revision as of 15:32, 3 April 2017 by Mariana (talk | contribs)

Fedora Localization Sprint #10

Përshkrimi
Do shtohet së shpejti.

Detaje

  • Kur: 20 prill 2017 @ 17.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Ndërlidhje

  • Aktiviteti në openlabs.cc: së shpejti
  • Në wiki të Fedora: së shpejti
  • Eventi në FB: së shpejti


Raport i eventit

Plotësohet në fund të aktivitetit.