Fedora Localization Sprint

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:27, 3 April 2017 by Mariana (talk | contribs) (Krijoi faqen me "'''Përshkrimi'''<br /> Do shtohet së shpejti. == Detaje == * Kur: 20 prill 2017 * Ku: Open Labs Hackerspace * Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktiviteti...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi
Do shtohet së shpejti.

Detaje

  • Kur: 20 prill 2017
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Ndërlidhje

  • Aktiviteti në openlabs.cc: së shpejti
  • Në wiki të Fedora: së shpejti
  • Eventi në FB: së shpejti


Raport i eventit

Plotësohet në fund të aktivitetit.