Fedora Localization Sprint

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:35, 5 April 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova përshkrimin dhe nderlidhje ne harte)
Jump to navigation Jump to search

Fedora Localization Sprint #10

Përshkrimi
Në kuadër të vFAD 26 marrim laptopin me vete dhe takohemi për një event lokalizimi të Fedora në shqip. Të pranishmit mund të informohen rreth motodologjisë së të punuarit për lokalizim në mënyrë virtuale.

Detaje

  • Kur: 20 prill 2017 @ 17.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Ndërlidhje

  • Aktiviteti në openlabs.cc: së shpejti
  • Në wiki të Fedora: së shpejti
  • Eventi në FB: së shpejti


Raport i eventit

Plotësohet në fund të aktivitetit.