Difference between revisions of "Fedora Localization Sprint"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(shtova përshkrimin dhe nderlidhje ne harte)
Line 1: Line 1:
= Fedora Localization Sprint #10 =
= Fedora Localization Sprint #10 =
'''Përshkrimi'''<br />
'''Përshkrimi'''<br />
Do shtohet shpejti.  
Në kuadër të vFAD 26 marrim laptopin me vete dhe takohemi për një event lokalizimi të Fedora në shqip. Të pranishmit mund të informohen rreth motodologjisë të punuarit për lokalizim në mënyrë virtuale.


== Detaje ==
== Detaje ==
* Kur: 20 prill 2017 @ 17.00
* Kur: 20 prill 2017 @ 17.00
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet [https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.32129&mlon=19.82914#map=19/41.32129/19.82914 këtu].
* Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.
* Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.Revision as of 12:35, 5 April 2017

Fedora Localization Sprint #10

Përshkrimi
Në kuadër të vFAD 26 marrim laptopin me vete dhe takohemi për një event lokalizimi të Fedora në shqip. Të pranishmit mund të informohen rreth motodologjisë së të punuarit për lokalizim në mënyrë virtuale.

Detaje

  • Kur: 20 prill 2017 @ 17.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Ndërlidhje

  • Aktiviteti në openlabs.cc: së shpejti
  • Në wiki të Fedora: së shpejti
  • Eventi në FB: së shpejti


Raport i eventit

Plotësohet në fund të aktivitetit.